Умови користування

1. Преамбула


ФОП Войцехівський Павло Вікторович, (далі Виконавець) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті https://www.e-bazar.ua та додатках eBazar для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS та Android.


Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

 

У цій оферті, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
Виконавець - ФОП Войцехівський Павло Вікторович, який є власником Сайту, адреса реєстрації вул. Герцена 35, м. Київ, Україна 04050


Сайт - інтернет-сайт www.ebazar-ua.com, додатки для мобільних пристроїв eBazar на базі операційних систем iOS та Android, які адмініструються Виконавцем і представляють собою комунікаційну онлайн-платформу для розміщення оголошень з продажу товарів та/або надання послуг (далі - Сайт та/або Сайти)


Користувач - будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, яка прийняла умови цієї Оферти та користується послугами, які надає Виконавець.
Товар - матеріальний об’єкт, запропонований до придбання Користувачем на Сайті; 


Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб Замовника;
Оголошення - це дія Користувача - публікація, або активація інформації про наявний товар чи послугу із зазначенням ціни, назви, кількості, опису, одиниці виміру, інформації про його наявність та способи доставки; 


Сервіс e-Bazar.ua - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків, рекламних оголошень та ін.), та будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів;


Аккаунт / обліковий запис (на Сайті “Лавка”) - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, що створюється Користувачем та належить Виконавцю, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями на Сайтах. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається.


Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.


Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей, надані Користувачем, за допомогою яких Користувача можна ідентифікувати на Сайті.


SMS-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Виконавцем в SMS-повідомленні на номер телефону, вказаний Користувачем на сторінці верифікації.
Замовник - Користувач, фізична особа, яка досягла 18-річного віку та зареєструвалася на Платформі з метою пошуку та придбання Товарів для особистого користування.  


Продавець - Користувач, суб’єкт господарювання, який розміщує пропозиції з придбання Товарів на Платформі e-Bazar згідно чинному законодавству. Найменування Продавця вказане на сторінці Продавця на Платформі e-Bazar.
Здійснивши реєстрацію на Сайті, Користувач підтверджує прочитання даних Умов Користування та їх прийняття. Здійснюючи такі дії Користувач також усвідомлює, що відповідно до законодавства України прийняття цих Умов означає укладення електронного договору Виконавцем та Користувачем, зміст якого викладений у цих Умовах користування.


2. Реєстрація на Сайті та створення Аккаунту

2.1 Умови реєстрації на Сайті
Сайт може використовуватися фізичною особою віком від 18 років. Реєстрація на Сайті неповнолітньої особи заборонена. Шляхом реєстрації на Сайті, Ви підтверджуєте, що вам виповнилося 18 років.


2.2 Створення Аккаунту
Користувач може переглядати оголошення на Сайті без реєстрації. Однак для розміщення оголошень Користувач зобов’язаний створити Аккаунт.
Для створення Аккаунту, необхідно заповнити всі поля реєстраційної форми, а також прочитати та прийняти ці Умови користування та Політику конфіденційності.


Зареєструвавшись, Користувач тим самим гарантує, що зазначенi ним данi (ім’я, найменування фізичної чи юридичної особи, номер мобільного телефону, фізична адреса, e-mail та iн.) є правдивими, а також погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних, їх обробку, зберiгання i використання.


3. Аутентифікація


З метою підвищення довіри або попередження та виявлення шахрайства, Виконавець має право створити систему для аутентифікації (перевірки) деякої інформації, яку Користувач вказує при створенні Аккаунту. Зокрема, підтвердження номеру телефон, коду ІПН або ЄДРПОУ.


4. Розміщення оголошень

 

Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайтах після проходження SMS-верифікації.


Використання можливостей і сервісів Сайтів, як зареєстрованими так і не зареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами e-Bazar.ua, в тому числі цієї Угоди.

 

Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайти. Користувач має право користуватися сервісами Сайтів тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Виконавця.

 

Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

 

Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або надання послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу згідно чинному законодавству України.

 

Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

 

Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства України, а відповідальні органи будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

 

Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству України.

 

Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

 • Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини; 

 • Інтернет-ресурсів, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайтах.

 

Користувачу заборонено:

 • Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

 • Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними чи нерозбірливими

 • Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства

 

Оголошення повинні відповідати населеному пункту, обраному у відповідних функціональних налаштуваннях Сайтів

 

Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:
спиртних напоїв; 

 • сигарет та тютюнової продукції; 

 • наркотичних речовин та прекурсорів; 

 • порнографічних матеріалів або предметів; 

 • фармакологічних продуктів, медикаментів; 

 • вкрадених, отриманих незаконним способом товарів; 

 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;

 • неіснуючих товарів; 

 • людських органів; 

 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;

 • державних нагород; 

 • персональних документів та бланків цих документів; 

 • баз даних; 

 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них; 

 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни); 

 • будь-яких інших заборонених законодавством України товарів і послуг.

5. Порядок передачі товару

 

Залежно від типу товару чи послуги, Користувач обирає один з чотирьох варіантів передачі товару:

 • Забір товару Замовником безпосередньо за адресою та в час, вказаною Продавцем в оголошенні

 • Пряма доставка Замовнику за домовленістю з Продавцем

 • Доставка Замовнику через поштовий сервіс за домовленістю з Продавцем

6. Обмеження відповідальності

Користуючись сервісами Сайтів, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайтах оголошень, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень - Користувача та інші дані.

Виконавець не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

 

Виконавець не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

 

Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або запропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.